رشد بالای تعداد پناهجویان ایرانی و پاسخ منفی دولتها

قفقازستان - در سال 2018 تعداد پناهجویان و آوارگان ایرانی در سراسر جهان رشد چشمگیری داشته است، روندی که همچنان ادامه دارد. با اینحال، ایرانیان اغلب با پاسخ منفی دولتها مواجه می شوند و و در خطر اخراج قرار دارند.  
در سال 2018  بیش از 200 پرونده جدید پناهجویی برای ایرانیان در گرجستان گشایش یافت که رقم بی سابقه ای محسوب میشود. در سال جاری میلادی نیز تعداد درخواستهای پناهندگی از سوی ایرانیان در گرجستان روندی صعودی داشته است بطوریکه اغلب روزها صفی از ایرانیان مقابل اداره مربوط به پناهندگان در گرجستان مشاهده شده است. آمارها و مشاهدات حاکی از آن است که گرجستان در اغلب موارد به پناهجویان پاسخ منفی میدهد.
اروپا نیز میزبان خیل انبوه پناهجویان ایرانی شده است. در سال 2018 تنها در کشور آلمان 11 هزار و 430 ایرانی درخواست پناهندگی داده اند. اداره امور مهاجرت و پناهندگی کل کشور آلمان اعلام کرده است که در آن سال به تقاضای پناهندگی کمتر از یک‌چهارم ایرانیان متقاضی پاسخ   مثبت داده است  و این به معنای عدم پذیرش پناهندگی 8 هزار و 811  نفر ایرانی در این کشور است.
وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه هم مساعد بنظر نمی رسد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در ترکیه  کیسهای پناهندگی را دیگر مورد بررسی قرار نمیدهد و پناهجویان ناچار هستند از دولت ترکیه درخواست پناهندگی کنند. پناهجویان در ترکیه اجازه کار ندارند و با مشکلات فراوانی مواجه هستند. 


نظرات