توزیع اسکناسهای تقلبی در گرجستان

قفقازستان - وزارت کشور گرجستان روز شنبه 18 می اعلام کرد که دو تبعه اوکراین بعلت فروش ارزهای تقلبی دستگیر شده اند.
پلیس اعلام کرده است که افراد دستگیرشده متولدین سالهای 1994 و 1989 بوده اند. در بازرسی از این افراد  12 قطعه 
اسکناس  500 یورویی تقلبی بدست آمده است. 

نظرات