مخالفت کلیسا با مراسم ویژه دگرباشان جنسی

قفقازستان - دگرباشان جنسی قصد دارند روزهای 18 تا 23 جون جاری مراسم ویژه ای تحت عنوان پراید یا افتخار برگزار کنند. این رویداد پیشاپیش مورد مخالفت کلیسای ارتودکس و برخی دیگر از گروهها قرار گرفته است و تنشهایی را ایجاد کرده است.
پراید یا افتخار به دگرباشی جنبشی با سابقه در جهان می باشد اما از ماه فوریه که اعلام شد  گروهی مصم هستند رویدادی با همین عنوان در تفلیس برگزار کنند تنش و مخالفتهای شدیدی آغاز شده است. 
کلیسای ارتودکس با صدور بیانیه ای مخالفت این نهاد با برگزاری مراسم پراید را اعلام کرد. در بیانیه کلیسا آمده است: سازماندهنگان پراید وانمود میکنند که  علیه تبعیض در مبارزه هستند در حالی که آنها سبک زندگی خودشان را در جامعه ترویج می دهند.
کلیسای ارتودکس از مقامات کشور درخواست کرد که مانع برگزاری مراسم پراید شوند.
روز 31 مارس وزارت کشور گرجستان اعلام کرد که برگزاری مراسم پراید در محلهای برنامه ریزی شده بدلایل امنیتی امکانپذیر نیست. با اینحال سازمان دهندگان اعلام کردند که مراسم برگزار خواهد شد و از دولت خواهان حفظ امنیت شدند.
عصر  جمعه 14 جون هواداران  و برگزار کنند پراید در مقابل ساختمان دولت در تفلیس تجمع کردند تا مخالفت خود با بیانیه وزارت کشور در مورد این مراسم را اعلام کنند. این تجمع مورد هجوم برخی از شهروندان قرار گرفت و منجر به درگیری شد.
هنگام درگیری شامگاه جمعه عده ای کشیش نیز در صحنه حضور داشتند.  منبع مختلف از حضور اعضاء  کارتولی مارشی و هواداران لوان واسادزه نیز گزارش داده اند.
تعداد دستگیرشدگان در درگیری 14 جون بیش از 20 نفر اعلام شده است.

به کانال تلگرامی اخبار گرجستان بپیوندید 

نظرات