پست‌ها

نمایش پست‌ها از سپتامبر, ۲۰۱۹

پناهندگی در گرجستان بزبان ساده

نرخ طلاق در گرجستان به بیش از 44 درصد رسید

مشارکت پدر و مادر ها در پورنوگرافی از فرزندان خود

ارائه چهار مقاله در یک کنفرانس / مافیای مقاله سازی

دانشگاه جورجیا در گروه ضعیف جای گرفته است