نرخ طلاق در گرجستان به بیش از 44 درصد رسید


قفقازستان - طبق آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار گرجستان، نرخ طلاق در کشور از 44 درصد بالاتر رفته است. میانگین سن ازدواج افزایش یافته است و بیشتر نوزادان پسر هستند. بافت جمعیتی در گرجستان بسرعت در حال تغییر می باشد.
مرکز آمار گرجستان آمار مربوط به تولد، ازدواج و طلاق در سال 2018 را منتشر کرد. بموجب این آمار در این سال 23,202 ازدواج به ثبت رسید در حالی تعداد طلاقهای ثبت شده 10,288 مورد بوده است. بر این اساس نرخ طلاق در سال 2018 رقم 44.34 درصد محاسبه می شود و گرجستان در رده کشورهای دارای نرخ بالای طلاق جای میگیرد.
بر اساس آمار مزبور میانگین سن ازدواج برای زنان 27.7 سال و برای مردان 30.6 سال بوده است. این آمار نشان میدهد که سن ازدواج در زنان بطور محسوسی بالا رفته است. میانگین سن ازدواج برای زنان در سال 2006 رقم 26.3 سال بود. این رقم در آغاز قرن بیست و یک کمتر از 25 سال بود.
در سال 2018، تعداد 26,538 نوزاد پسر متولد شدند درحالی که تعداد متولدین دختر 24,600 بوده است. این ارقام مربوط به نوزادانی است که زنده متولد شده اند.  34 درصد از این نوزادان از والدینی هستند که ازدواج آنها به ثبت نرسیده است و این نشان میدهد که در گرجستان هنوز بسیاری از زوجها تنها به مراسم مذهبی برای شروع زندگی مشترک اکتفاء میکنند و به ثبت رسمی اهمیت نمی دهند.

نظرات