سه روزنامه نگار ارمنستانی در مرز گرجستان ریجکت شدند

پایانه مرزی باورا

قفقازستان - سه روزنامه نگار ارمنستانی در مرز گرجستان ریجکت شدند و امکان ورود به کشور را پیدا نکردند. ماموران مرزی پس از آگاهی از حرفه آنها اعلام کردند که برای ورود با عنوان روزنامه نگار نیاز به مجوز می باشد.
به گزارش ایپرس در ارمنستان Epress.am سه روزنامه نگار این نشریه روز 11 اکتبر جاری در مرز گرجستان ریجکت شدند و اجازه ورود به کشور پیدا نکردند. این روزنامه نگاران با نشریه قفقازنو newcaucasus.com در گرجستان توافق همکاری داشتند و موضوع را با ماموران مرزی در میان گذاشتند اما به آنها گفته شد که برای کار روزنامه نگاری در گرجستان نیاز به مجوز دارند.
منبع مزبور گزارش میدهد، این افراد که از مرز نینوتسمیندا-باورا قصد ورود به استان سامتسخه-جاواختی را داشتند به مدت 4 ساعت در مرز معطل شدند.
ورود به گرجستان به قصد انجام کار یا حرفه ای خاص منوط به داشتن ویزا می باشد. با توجه به اینکه مدت زیادی نیست  این قانون اعمال می شود، گاه موجب غافلگیر شدن  مسافران گرجستان می گردد.

به کانال تلگرامی گرجستان بپیوندید

نظرات