خیابان ولادیمیر پوتین


قفقازستان - خیابان مسکو در شهر تسخینوالی به خیابان ولادیمیر پوتین تغییر نام یافت. مقامات اوستیای جنوبی می گویند این هدیه ای است از طرف آنان بمناسبت 67 امین سالگرد تولد پوتین.
هفتم اکتبر  سالروز تولد ولادیمیر پوتین رهبر روسیه می باشد. به گزارش اسپوتنیک امسال به این مناسبت خیابان مسکو در شهر تسخینوالی به  ولادیمیر پوتین نامگذاری شد. برخی از کاربران اوستیایی در شبکه های مجازی با این اقدام مخافت کرده اند زیرا دیگر خیابانی بنام مسکو در شهر تسخینوالی وجود ندارد. خیابان مسکو ار مهمترین خیابانهای شهر تسخینوالی بوده است. گزارشها حاکی از است که هنوز برخی تابلوهای این خیابان بنام مسکو باقی مانده است.
اوستیای جنوبی بعد از فروپاشی شوروی اعلام استقلال کرد. اعلام استقلال مورد مخالفت تفلیس قرار گرفت و نزاع در اینمورد تاکنون ادامه داشته است. نظرات