تجمع ایرانیان در تفلیس به حمایت از جنبش آزادی خواهی مردم ایران / گزارش و تحلیل


قفقازستان - روز دوشنبه 18 نوامبر جاری، گروههایی از ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در تفلیس تجمع کردند. علی رغم اینکه تجمعات ایرانیان پراکنده بود و بنظر می رسید که دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی سعی بر هدایت انها داشتند اما صدای مردم ایران در گرجستان شنیده شد: نه به جمهوری اسلامی.
از صبح دوشنبه تا حدود ساعت 3 بعد از ظهر تجمعاتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در تفلیس برگزار شد. این تظاهرات در حمایت از جنبش مردم در داخل ایران بود. همه شعارها علیه جمهوری اسلامی بود. پلیس در طول روز مقابل سفارت جمهوری اسلامی حضور پررنگی داشت و از تظاهر کنندگان حمایت می کرد. چند مامور پلیس با برخی از تجمع کنندگان که زبان گرجی میدانستند گفتگوی مستقیم داشتند و مطلع گردیدند که تظاهرات علیه رژیم حاکم بر ایران است. بسیاری از گرجی ها نیز در مورد علت تجمع از تظاهرکنندگان می پرسیدند. طبق گزارشهای رسیده به قفقازستان چند شهروند اروپایی هم با برخی از تظاهرکنندگان گفتگو داشتند  و از نارضایتی مردم علیه رژیم حاکم بر ایران مطلع شدند.
با اینحال این تجمعات حواشی خاص خود را هم داشت و بنظر می رسید از سوی افرادی وابسته به دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی گاه به مسیرهای مشخصی هدایت میشد.
در پوسترهای فراخوان برخی از گروهها بزبان انگلیسی اعلام شده بود که حرکت مردم در داخل ایران بخاطر گرانی بنزین بوده است. وقتی یکی از رهگذران از یک تظاهرکننده می پرسد مشکل شما چیست، او پاسخ میدهد که در ایران قیمت هر لیتر بنزین از 10 سنت به 15 سنت رسیده است و مردم از این بایت بسیار ناراضی هستند. 
متاسفانه در برخی ساعات، تظاهرکنندگانی بودند که فریاد می کشیدند و صداهای ناهنجاری از خود ایجاد می کردند. در یک مورد وقتی یک گرجی از تظاهرکننده ای پرسید که چرا عربده می کشید، او پاسخ داد ما ایرانی ها اینطوری هستیم. ما نمی توانیم گرانی بنزین را تحمل کنیم.
خانمی بنام م.ش  در این تجمعات آشکارا در مقابل پلیس نافرمانی می کرد که فیلم او در همین گزارش منتشر می شود. طبق اطلاعات رسیده به قفقازستان این فرد  سعی در نفوذ بین پناهجویان ایرانی دارد و متاسفانه موفق شده است به پرونده شخصی بسیاری از  پناهجویان در سازمانهای وابسته به یو.ان دسترسی پیدا کند. او که  بقول خودش آرایش عروسکی دارد، تلاش میکند به سازمانهای گرجستان وانمود کند مخالف سرسخت جمهوری اسلامی است و بخاطر اعتراض به حجاب در ایران تحت تعقیب می باشد.  بر اساس اطلاعات رسیده به قفقازستان، این فرد میخواسته است با کمک قاچاقچی خود را به آلمان برساند اما موفق نشده است و بناچار درگرجستان ماندگار شده است.


بازیهای جمهوری اسلامی در تجمعات
فرامرز دادرس که خود را کارشناس اطلاعاتی معرفی میکند و با جمهوری اسلامی همکاری نزدیکی دارد به تلویزیون اینترنشنال می گوید که  مردم ایران دنبال منافع شخصی هستند و نه منافع ملی ، بهمین دلیل هم بخاطر گرانی بنزین اعتراض میکنند.  حرفهای دادرس تنها یک سو از تصویری است که جمهوری اسلامی میخواهد در مورد مردم ایران نمایش دهد. سوی دیگر اینکه این مردم منفعت طلب، بسیار خشن و نادان هستند و تا اسلحه بالای سرشان نباشد قابل کنترل نیستند. 
تجمعات خارج کشور که از سوی نهادهای اطلاعاتی در ایران هدایت می شوند هم باید همین پیامها را برسانند: مردمی وحشی که بخاطر گرانی بنزین آشوب بپا میکنند و تا سرکوب نشوند سر جای خود نمی نشینند.  بنابراین بی حساب و کتاب نیست که عده ای رفتار خشن در تظاهرات بروز می دهند و برخی حتی با پلیس گرجستان درگیر می شوند.

نه به جمهوری اسلامی، آری به ایران 
شعار "نه به جمهوری اسلامی، آری به ایران" از سوی برخی از ایرانیان در تجمعات مطرح می شود. اینکه ما ایرانیان لایق زندگی بهتری هستیم و حق داریم بر سرنوشت خود حاکم باشیم.
اینروزها که در ایران بیش از دویست نفر در راه آزادی جان داده اند، فرصت حساب و کتاب با مزدوران خارج نشین نیست. 
 اگر به جمهوری اسلامی نه می گوییم ولی خواهان حفظ ایران هستیم و به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم:
- تجمعات ما در خارج کشور باید آرام و مدنی باشد. ما میدانیم که مردم در داخل ایران باید و حق دارند در مقابل نیروهای سرکوبگر از خود دفاع کنند اما در خارج از مرزها باید از دولتهایی که بما پناه دادند تشکر کنیم و به نیروهای انتظامی انها احترام بگذاریم.

نظرات