سران حکومت در ایران هیچ راه حلی ندارند


قفقازستان - زرتشت علیزاده تحلیلگر سیاسی در باکو می گوید که کاستی های ساختاری و سیستماتیک در ایران که با فشار غرب توام شده است، اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور را وخیم کرده است.
به گزارش پیا، زرتشت علیزاده  پیرامون اعتراضات در شهرهای ایران اعلام کرد که مقامات ایران هیچ راه حلی ندارند، آنها کلیه منابع مالی و اقتصادی خود را از دست داده اند و ناچار هستند فشارها را به مردم منتقل کنند.


نظرات