حمله به کلیسای ارامنه در آخالکالاکی


قفقازستان - کلیسای ارمنی در شهر آخالکالاکی مورد حمله خرابکاران قرار گرفت. بسیاری از تابلوها و علائم داخل کلیسا تخریب گردیدند یا از ساختمان به بیرون پرت شدند.
روز 2 نوامبر جاری، نایری ملیکیان خادم کلیسای سورب خاچ یا صلیب مقدس تصاویری از کلیسای تخریب شده در فیسبوک منتشر کرد. این کلیسا پیشتر در ماه اوریل سال جاری نیز مورد حمله خرابکاران قرار گرفته بود.
کلیسای صلیب در قرن نوزدهم بنا نهاده شد اما گفته می شود صلیبی که در آنجا نگهداری می شود در قرن سیزدهم ساخته شده است.
رسانه های دولتی گزارش می دهند که پلیس در مورد این حادثه در حال تحقیق می باشد اما هنوز هیچ گزارشی در مورد نتایج تحقیقات منتشر نشده است.
  

نظرات