گرجستان عضو شورای بین المللی زیتون می شود


قفقازستان - گرجستان تا پایان ماه نوامبر جاری به عضویت شورای بین المللی زیتون درخواهد آمد. ریاست این شورا در سال 2020 بعهده گرجستان خواهد بود.
شرکت جورجین اولیو Georgian Olive اطلاع داده است که تا پایان ماه نوامبر جاری، گرجستان عضو سازمان بین دولتی "شورای بین المللی زیتون" خواهد شد. سانیدزه مدیر این شرکت می گوید ریاست شورای بین المللی زیتون در سال 2020 برعهده گرجستان خواهد بود.
در گرجستان پرورش زیتون با حمایت وزارت کشاورزی انجام می شود و تاکنون 3 هزار هکتار از اراضی کشور تحت پوشش برنامه توسعه کاشت زیتون قرار گرفته است.
شورای بین المللی زیتون از 17 کشور و اتحادیه اروپا تشکیل شده است که بیش از 98 درصد از تولید جهانی زیتون را در اختیار دارند. ایران، ترکیه،عراق و اسرائیل از جمله کشورهای عضو این شورا هستند. 

به کانال تلگرامی گرجستان بپیوندید

نظرات