نظام انتخاباتی در گرجستان / اعتراضها به چیست؟


قفقازستان - گرجستان در هفته های اخیر صحنه اعتراضها و درگیرهای گسترده ای بود. خواسته اصلی معترضان تغییر نظام انتخابات پارلمانی عنوان شده است. معترضان چه نوع نظامی انتخابی را مد نظر دارند و چه اشکالی در نظام کنونی می بینند؟
بطور کلی دو نظام انتخاباتی برای گزینش نمایندگان در پارلمانهای جهان وجود دارد: نظام اکثریتی و نظام تناسبی.
در نظام اکثریتی کشور به حوزه های انتخاباتی مختلف تقسیم می شود. هر حوزه یک نماینده دارد. نامزدها با هم رقابت می کنند و هر نامزدی که در نهایت بتواند بیش از 50 درصد آرا را بدست بیاورد انتخاب خواهد شد.
در نظام تناسبی، حوزه های انتخاباتی بزرگ تعریف میشود و هر حوزه چند نماینده خواهد داشت. احزاب لیست نامزدهای خود را اعلام می کنند و در نهایت کرسی های مربوط به آن حوزه به تناسب آراء بین احزاب تقسیم خواهد شد. 
فرق اساسی بین دو نظام تناسبی و اکثریتی در این است که در نظام تناسبی احزاب اقلیت هم از یک حوزه در پارلمان کرسی خواهند داشت زیرا کرسی ها به نسبت آراء تقسیم می شوند اما نظام اکثریتی نظام همه یا هیچ است زیرا در هر حوزه تنها یک حزب برنده می شود و سایر احزاب نماینده ای در پارلمان نخواهند داشت.
نظام کنونی انتخاباتی در گرجستان ترکیبی است. یعنی 77 کرسی بر اساس لیست حزبی واگذار می شود و 73 کرسی بر اساس نظام اکثریتی. معترضان خواهان تغییر این سیستم به نظام تناسبی هستند. اما چرا؟
در انتخابات پارلمانی سال 2016، حدود 48 درصد رای دهندگان به حزب رویای گرجستان رای دادند اما این حزب در حال حاضر 115 کرسی از 150 کرسی پارلمان را در اختیار دارد یعنی با آنکه کمتر از 50 درصد از رای دهندگان به این حزب رای دادند اما بیش از 70 درصد کرسی ها در اختیار آن می باشد. این همان نکته ای است که خشم معترضان را برانگیخته است. معترضان می گویند در نظام تناسبی حزب رویای گرجستان کمتر از نیمی از کرسی ها را بدست می آورد.
در تابستان سال جاری وقتی گروهی از معترضان در مقابل پارلمان تجمع کردند، بیدزینا ایوانشویلی قول داد که نظام انتخاباتی کشور تناسبی خواهد شد. بعلاوه لایحه تناسبی کردن نظام انتخاباتی از سوی حزب رویای گرجستان به پارلمان ارائه شد اما نمایندگان همین حزب به لایحه پیشنهادی رای مثبت ندادند. معترضان می گویند ایوانشویلی و حزب رویای گرجستان زیر قول خود زده اند.
به کانال تلگرامی گرجستان بپیوندید 

نظرات