دولتهای قفقاز و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی


قفقازستان - مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. گرجستان و سایر کشورهای قفقاز چه آرایی به این قطعنامه دادند؟
روز چهارشنبه 18 دسامبر جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشتر به تصویب کمیته سوم رسیده بود. 
این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل با 81 رای موافق در برابر 30 رای مخالف تصویب شد. همچنین 70 کشور نیز به آن رای ممتنع دادند.
کشورهای ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان  در این رای گیری شرکت نکردند. ارمنستان و روسیه به این قطعنامه رای منفی دادند.
کشورهای اروپایی و  ایالات متحد امریکا به این قطعنامه رای مثبت دادند. پیش نویس این قطعنامه از سوی کانادا تهیه شده بود.
اوکراین نیز به این قطعنامه رای مثبت داد.
گرجستان متحد راهبردی اروپاست و در مسیر همگرایی با اروپا همپیمان اوکراین نیز می باشد بنابراین انتظار میرفت که این کشور به قطعنامه رای مثبت بدهد. عدم شرکت این کشور در رای گیری میتواند بدین علت باشد که گرجستان مایل نیست با جمهوری اسلامی مشکل چندانی پیدا کند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر عدم شرکت گرجستان در رای گیری را موافقت خاموش با قطعنامه توصیف میکند. 
گرجستان با همسایه شمالی خود یعنی روسیه اختلافات دامنه داری دارد و از اینرو مایل نیست در روابطش با جمهوری اسلامی نیز تنش ایجاد شود. اعلام استقلال از سوی دولتهای محلی آبخازیا  و اوستیای جنوبی موجب شده است که گرجستان تا حدی به سیاست مماشات و مدارا با جمهوری اسلامی متمایل شود. گرجستان به هیچ وجه مایل نیست که حکومت خامنه ای نیز مانند  برادر کوچکش، دولت اسد در سوریه از جدایی آبخازیا و اوستیا حمایت نماید.


نظرات