برنامه داوطلبانه ژاپن برای کمک به اقتصاد گرجستان


قفقازستان - مشاوران اقتصادی از ژاپن داوطبانه در گرجستان خدمت خواهند گرد.
دولت ژاپن متخصصان و داوطلبانی را برای کمک به اقتصاد و امور زیر بنایی به گرجستان اعزام خواهد کرد. به گزارش آجندا، توافقنامه این همکاری روز 25 دسامبر جاری  به امضاء داویت زالکالیانی وزیر خارجه گرجستان و تاداهارو اوهارا سفیر ژاپن در تفلیس رسید.  
گرجستان تنها کشور منطقه است که با ژاپن توافقنامه همکاری داوطلبانه امضاء کرده است. این مطلب را سایت وزارت خارجه گرجستان اطلاع داده است.

نظرات