گرجستان آسمان ایران را تحریم کرد


قفقازستان- سازمان هوانوردی گرجستان پرواز در قملرو هوایی ایران را ممنوع اعلام کرد.
سازمان هوانوردی گرجستان طی اطلاعیه ای از کلیه شرکتهای هوایی ثبت شده در گرجستان خواست که از پرواز در قلمرو هوایی ایران اجتناب نمایند.
سازمان هوانوردی گرجستان بار دیگر  سانحه سقوط هواپیمای اکراینی را به خانواده قربانیان تسلیت گفت.

نظرات