اعتراض سگ ولگرد به رانندگان خلافکار


قفقازستان - ویدئوی تهیه شده از رفتار یک سگ ولگرد در شهر باتومی مورد توجه قرار گرفت و در رسانه های جهان منتشر شد.  این سگ با دانش اموزانی که در عرض خیابان عبور می کنند همراه می شود و خطاب به رانندگانی که به خط کشی عابر پیاده بی اعتناء هستند پارس می کند.


Security Check Required

نظرات