افغان مختارلی از زندان آزاد شد

قفقازستان - افغان مختارلی روزنامه نگار سرشناس از زندان باکو آزاد شد.
رمضان مختارلی برادر افغان خبر آزادی او را در شبکه های مجازی اعلام کرده است. به گفته وی افغان مختارلی از فرودگاه باکو بسوی آلمان پرواز کرده است.
مختارلی که درباره پرونده های فساد مالی دولت آذربایجان تحقیق می کرد، در سال 2015 از جمهوری آذربایجان فرار کرده بود و در گرجستان زندگی میکرد. همسر افغان مختارلی روز 29 ماه می سال 2017 از ناپدید شدن وی خبر داده بود. اخبار رسمی حاکی از دستگیری او در جمهوری آذربایجان به اتهام عبور غیرقانونی از مرز و قاچاق ارز بود اما بستگان و وکلای مختارلی افشا کردند که گروهی آدمربا با اعمال زور او را از تفلیس به باکو برده اند. ربایندگان مختارلی، گرجی زبان و مردانی خشن توصیف شده اند که بشدت او را کتک زده اند.
تحقیقات سازمانهای مستقل روشن کرد که افغان مختارلی پس از ربوده شدن به یک پادگان نظامی در مرز جمهوری آذربایجان منتقل گردید و از طریق پایانه مرزی که ویژه عبور و مرور نظامیان می باشد به کشور آذربایجان منتقل گردید.
پس از رسانه ای شدن موضوع آدم ربایی، گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر وقت درصدد دلجویی برآمد به همسر افغان مختارلی پیشنهاد شهروندی گرجستان را ارائه کرد اما خدیجه همسر افغان در پاسخ گفت که سال گذشته درخواست پروانه اقامت گرجستان کرده بود که با آن موافقت نشد. علت رد تقاضا، دست داشتن در فعالیتهای خطرناک اعلام شده بود. خدیجه موستفااوا این پرسش را مطرح کرد که چطور بعد از دستگیری همسرش دیگر کارهای او خطرناک نیست.

نظرات

  1. من گفگازستان را میخانم و نمیدان م که چرا درباره مشکلات مرزی حرف نمیزن

    پاسخحذف

ارسال یک نظر