گرجستان و حمایت از کودکان در برابر اینترنت

قفقازستان - از یکم ماه جون سال جاری مقررات مربوط به حمایت از کودکان در در برابر اینترنت در گرجستان به اجرا در خواهد آمد. مقررات جدید الزاماتی را برای شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنت و وبمسترها ایجاد می نماید.
کمیسیون ملی ارتباطات گرجستان مقررات جدیدی را به تصویب رسانده است که بموجب آن والدین میتوانند از شرکت فراهم کننده خدمات اینترنت درخواست کنند تا دسترسی به محتوای نامناسب برای کودکان را مسدود نماید. وبمسترها نیز ملزم می شوند تا با گذاشتن علائمی در سایت مشخص نمایند که محتوا مناسب چه سنینی می باشد.    
شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنت از هم اکنون ملزم شده اند که مکانیسمهای لازم برای اجرای مقررات جدید را ایجاد نماید.

نظرات