تعیین ساعات آمد و شد در گرجستان


قفقازستان - از تاریخ 31 مارس جاری در سراسر گرجستان خروج از منزل از ساعت 9 شب تا 6 صبح ممنوع خواهد بود.
گیورگی کاخاریا نخست وزیر گرجستان اعلام کرد که از 31 مارس در کشور قرنطینه عمومی و منع رفت و آمد شبانه اعلام می شود.
مقررات و محدودیتها در دوران قرنطینه عمومی:
- حمل نقل عمومی شامل مترو انجام نمی شود. 
- خودروهای شخصی و تاکسی ها مجاز به تردد هستند اما تعداد سرنشینان (شامل راننده) نباید بیش از سه نفر باشد. هر دو مسافر خودرو باید در قسمت عقب بنشینند.
- تجمعات بیش از سه نفر ممنوع می شود بغیر از در فروشگاهها و داروخانه ها که فاصله دو متر بین افراد باید رعایت شود.
- افراد بالای 70 سال مجاز به خروج از منزل نیستند مگر در موارد ضروری برای مراجعه به نزدیکترین مغازه، داروخانه یا مرکز درمانی.
- در صورت نیاز به خروج از منزل کلیه افراد ملزم هستند کارت شناسایی یا پاسپورت بهمراه داشته باشند.
- کسب و کارهایی که اجازه فعالیت دارند ملزم هستند کارکنان را تحت آموزش ویژه قرار دهند که به رایگان از سوی دولت ارائه می شود.
در تفلیس، باتومی، کوتائیسی و سایر شهرها ایست های بازرسی جهت کنترل ترددها مستقر خواهد شد. 
در گرجستان تا روز 21 آوریل وضعیت اضطراری اعلام شده است. 

نظرات