سرقت رایج ترین جرم در گرجستان

قفقازستان - آخرین آمار مربوط به جرایم در گرجستان نشان میدهد سرقت نسبت به سایر جرمها رواج بیشتری دارد.
به گزارش اینترپرس، وزارت کشور گرجستان جرایم ثبت شده در ماه ژانویه 2020 را 5334 مورد اعلام کرده است که 1548 مورد آن مربوط به سرقت می باشد. بر این اساس موارد مربوط به سرقت بیش از سایر جرایم می باشد. 
جرایم ثبت شده در رابطه با قتل 299 مورد اعلام شده است که این رقم به نسبت جمعیت کشور بسیار بالا می باشد اما مشخص نیست چند مورد قتل اتفاق افتاده است. 
لیست جرایم ثبت شده در وزارت کشور در ماه ژانویه 2020  به نقل از اینترپرس:
- جرایم جنایی و جنسی 1014 مورد  
- جرایم مرتبط با قتل 299 مورد
- جرایم مربوط به وسایل نقلیه و تصادفات 436 مورد
- جرایم مربوط به نقض حقوق بشر و آزادیها 313 مورد
- جرایم علیه اموال و مالکیت 1998 مورد شامل 1548 مورد سرقت
- جرایم مواد مخدر 384 مورد
- جرایم سایبری 180 مورد

نظرات