استالینیر

قفقازستان - اگر به برخی از نقشه های قدیمی در دوران شوروی نگاهی بیندازید، شهری را پیدا میکنید بنام استالینیر Сталинир. اینجا همان شهر تسخینوالی است که در اوستیای جنوبی قرار گرفته است و طبق اسناد بین المللی بخشی از خاک گرجستان محسوب می شود.
 در سال 1934 به افتخار جوزف استالین رهبر جماهیر شوروی این شهر استالینیر نامگذاری شد. در سال 1961 مقامات محلی بار دیگر نام رسمی شهر را تسخینوالی اعلام کردند اما نام استالینیر بطور غیر رسمی تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است و در واقع نام دوم این شهر بوده است. 
 روز 27 آوریل آنتونی بیبیلوف رئیس جمهوری اوستیای جنوبی اعلام کرد که او نام استالینیر را به نام تسخینوالی ترجیح میدهد. در اوستیای جنوبی هر سال مراسمی بنام پیروزی در جنگ کبیر میهنی Вели́кая Оте́чественная война́ برگزار می شود. اصطلاح جنگ کبیر میهنی به نبردهای مردم اتحاد شوروی برای غلبه بر نازیستهای اروپایی اطلاق می گردد که در آن دوران قهرمانش استالین شناخته می شد. به فرمان آنتونی بیبیلوف امسال در مراسم و برنامه های پیروزی در جنگ کبیر میهنی فقط از نام دوم شهر یعنی استالینیر استفاده می شود.


نظرات

ارسال یک نظر