فرهنگ فحش دادن در گرجستان

قفقازستان- در گرجستان فحش دادن بین مردان بسیار رایج است. 
- اغلب فحشها بار جنسی دارند.
- مادر، خواهر و خود شخص بیشتر در فحشها مورد توهین قرار می گیرند. 
- در اکثر موارد به کسی فحش داده می شود که حضور ندارد یا اینکه فحشها را نمی شنود. فحش دادن هنگام رانندگی رایج است. - گاهی مخاطب فحشها اشیاء هستند مانند کامیپوتر، موبایل، دستگاه اسلات و غیره. 
- فحش دادن به کسی که حضور دارد یا فحشها را می شنود به معنی اعلام جنگ می باشد. در این شرایط دو طرف برای درگیری و نزاع اقدام می کنند. 
- فحش دادن از سوی شخصیتها و مقابل دوربین هم بارها به ثبت رسیده. یک نمونه معروف آن فحش دادن گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر پیشین گرجستان بوده است. 
- بنظر می رسد فحش دادن بین نوجوانان کمتر از نسلهای قبل رایج می باشد.


نظرات