بمناسبت 82 سالگی شهبانو فرح

قفقازستان - شهبانو فرح پهلوی متولد 22 مهر ماه سال 1317 خورشیدی می باشد. 

اعلام فرح پهلوی بعنوان شهبانو و شخص دوم در دستگاه سلطنت، سیمای جدیدی از ایران به جهانیان نشان داد.  آنزمان و حتی هنوز در کشورهای خلیج فارس رسم نبوده است که همسر سلطان یا شاه عنوانی داشته باشد و در دیدارهای رسمی ظاهر شود. حضور شهبانو با لباسهای سلطنتی در مراسم رسمی و نشستها چهره ای مدرن و پیشرو از ایران در مقابل جهانیان قرار میداد. 

شهبانو با انجام فعالیتهای مدنی مانند حمایت از بیماران، دیدار با کودکان در مناطق محروم و غیره محبوبیت فراوانی بین مردم کسب کرد. سفر او به مشهد و زیارت امام رضا نیز بارتاب مثبتی در افکار عمومی آنزمان داشت. 

در سال 56 و هنگام سفر  کارتر رئیس جمهور وقت امریکا به ایران، نگاه عمومی نسبت به شهبانو تغییر عمده ای پیدا کرد. در آنزمان آخوندها و  مبلغان مذهبی جنجال بپا کردند که شهبانو مشروب خورده است و با کارتر رقص تانگو کرده است. صرف نظر از اینکه آخوندها چقدر این موضوع را درست روایت می کردند یا به آن آب و تاب میدادند، اثر آن بر افکار عمومی غیرقابل انکار است. اکثریت مردم در آن زمان سنتی فکر می کردند و برایشان قابل قبول نبود یک زن مسلمان مشروب بخورد و در بغل مردی غیرمسلمان برقصد. 

باری این واقعه موجب کاهش محبوبیت شهبانو و حتی ایجاد انزجار در بخشهایی از جامعه نسبت به وی گردید بطوریکه اشعاری با الفاظ رکیک درباره او بین مردم خوانده می شد که متاسفانه بیان آنها در این کانال امکانپذیر نیست. 

به کانال تلگرامی  گرج نیوز بپیوندید 

نظرات