روز استقلال جمهوری آذربایجان از اتحاد شوروی قفقازستان - در جمهوری آذربایجان روز 18 اکتبر بعنوان روز استقلال جشن گرفته می شود.

اعلامیه استقلال جمهوری آذربایجان از اتحاد شوروی بتاریخ 30 اگوست سال 1991 به تصویب پارلمان کشور رسید.

روز 18 اکتبر سال 1991 قانون اساسی کشور مستقل جمهوری اذربایجان به تصویب و تائید شورای عالی رسید  که در نتیجه آن جمهوری اذربایجان بطور رسمی از اتحاد شوروی جدا شد و کشور مستقلی گردید. 

در سال 1992 روز 18 اکتبر بعنوان روز تعطیل رسمی در کشور اعلام گردید.    

به کانال تلگرامی گرج آباد بپیوندید

نظرات