توصیه های شاهزاده رضا پهلوی به ایرانیان خارج از کشور

انتظار می رود کسانی که خود را طرفدار شاهزاده رضا پهلوی معرفی میکنند، لااقل به توصیه های ایشان عمل کنند. این هم توصیه های شاهزاده به طرفدارانش در خارج از کشور:


خلاصه نکات مورد اشاره: 

- در شبکه های اجتماعی صدای ملت ایران را بزبانهای دیگر بازتاب دهید.

- به رسانه ها و مقامات کشوری که زندگی میکنید پیام بفرستید و آنها را از خواست ملت ایران برای تحقق آزادی و دموکراسی آگاهشان کنید.

- عوامل و مدافعان رژیم در خارج از کشور را با شیوه های مستند و قانونی رسوا کنید.

- از خانواده های مبارزان و زندایان سیاسی پشتیبانی مالی نمایید حتی با یک مبلغ کم.

- مددکاران و حقوقدانان به خانواده هایی که عزیز از دست داده اند یاری برسانند.

- تجمعات اعتراضی در حمایت از حرکتهای مردم ایران برگزار نمایید.

- گروههای مرجع برای نجات ایران به صحنه بیایند.

 

نظرات