حجاب اسلامی در ارمنستان اجباری می شود

نیروی انتظامی ایروان در بیانیه ای اعلام کرد که بزودی رعایت حجاب اسلامی در این شهر اجباری خواهد شد. در این بیانیه آمده است : کسانی که از این دستور سرپیچی کنند در وسط میدان جمهوری شهر و در مقابل عموم تنبیه خواهند شد. در بیانیه مذکور آمده است که طرحی برای ممنوعیت فروش مشروبات الکلی نیز تهیه شده است که در آینده نزدیک جزئیات آن اعلام خواهد شد. در این بیانیه اشاره ای به تاریخ اجرای این طرحها نشده است.
روز شوخی و خنده مبارک. سیزده بدر خوبی داشته باشید. 😜

نظرات