دولت امریکا دستمزد تیم ساکاشویلی را پرداخت می کند

میخیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان و فرماندار جدید اودسا اعلام کرده است که دولت امریکا با پرداخت حقوق تیم او در اودسا موافقت کرده است. ساکاشویلی این مطلب را پس از دیدار با سفیر امریکا در اوکراین از طریق صفحه فیسبوک خود منتشر کرد.
ساکاشویلی در بیانیه فیسبوکی خود به این نکته نیز اشاره کرده است که نیروی انتظامی کالیفرنیا به افسران اودسا آموزش خواهد داد.

نظرات