شهردار سابق تفلیس به تحمل 4.5 سال زندان محکوم شد

قفقازستان - دادگاه تفلیس گیورگی اوگولاوا شهردار سابق این شهر را به تحمل 4.5 حبس محکوم کرد. گیورگی اوگولاوا که به گی گی معروف است بخاطر اختلاس و سوء استفاده از قدرت مجرم شناخته شده است.
اوگولاوا که تا پیش از صدور رای دادگاه در بازداشت موفت بسر می برد، توانست با رای دادگاه عالی یکروز از زندان آزاد شود. گفته می شود دوران بازداشت موفقت یا بلاتکلیفی او بیش از زمانی بوده است که بر اساس قانون می توان یک متهم را در زندان نگه داشت. آزادی او موجی از اعتراضها را برانگیخت و شاید بهمین خاطر دادگاه بسرعت رای به مجرم بودن او صادر کرد.
اوگولاوا در دوران حاکمیت حرب حرکت ملی به رهبری رئیس جمهور سابق میخیل ساکاشویلی به سمت شهردار تفلیس رسید. ساکاشویلی بعد از دوران ریاست جمهوری شهروند اوکراین شد و اکنون فرماندار اودسا است.

نظرات