دوران خدمت محمد رئیسی در ارمنستان پایان یافت

محمد رئیسی که دوران خدمتش بعنوان سفیر جمهوری اسلامی در ارمنستان پایان یافته است در دیدار با وزیر ورزش و امور جوانان ارمنستان گفت که این کشور را با خاطراتی فراموش نشدنی ترک می کند.
محمد رئیسی با تاریخ منطقه قفقاز بخوبی آشنا بود و آثار روشنفکران غیرمذهبی معاصر را نیز مطالعه می کرد، بطور کلی می توان او را یک دیپلمات آگاه و آشنا با مسائل منطقه خطاب کرد. رئیسی بعکس اکثر مسئولان در جمهوری اسلامی فردی بسیار افتاده و مردمی بود و در جمع ایرانیان مقیم ارمنستان با ظاهری ساده و رفتاری خودمانی حاضر می شد.
قرار است فردی بنام سجادی بعنوان سفیر ایران در ارمنستان خدمت کند. رسانه های ایران و ازجمله وبسایت وزارت خارجه هنوز اطلاعاتی درباره این فرد منتشر نکرده اند و حتا نام کوچک او را نیز اعلام کرده اند.

نظرات