رشد چشمگیر تعداد خودروها در گرجستان

بر اساس آمار وزارت کشور گرجستان تعداد خودروهای پلاک شده در گرجستان در سال گذشته 10 درصد افزایش یافت. تعداد خودروها در سالهای اخیر بسرعت بالا رفته است و اکنون به ازای هر 4 نفر یک خودرو در کشور حرکت می کند.
رنگهای خاکستری با 27.7 درصد و سفید 16 درصد بیشترین رواج را دارند. مرسدس بنز و اوپل از سایر خوردوها بیشتر هستند. اکثر خودروها 10 سال پیش به قبل تولید شده اند و تنها 2 درصد خودرو ها تولید سه سال قبل به این سو هستند.

نظرات