نخست وزیر گرجستان به مسجد می رود

Garibashvili in the mosqueبمناسبت عید قربان ایراکلی قاریباشویلی نخست وزیر گرجستان در مسجد تفلیس حاضر شد و این عید را به مسمانان تبریک گفت. قاریباشویلی بر این نکته تاکید کرد که گرجستان همواره سرزمین صلح و برادری با اقلیتهای دینی بوده است.
یادآوری می شود با اینکه گرجستان کشور کوچکی است اما صاحبان ادیان و اقوام گوناگونی در این سرزمین زندگی می کنند و این باعث غنای فرهنگی این کشور شده است اما متاسفانه در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از آزار مسلمانان در این کشور منتشر شده است.

نظرات