لاری 20 ساله شد

به گزارش اینترپرس نیوز در 2 اکتبر سال 1995 لاری بعنوان واحد پول رسمی گرجستان معرفی شد.

نظرات