ثبت نام جهت ویزای گوناگونی امریکا 2017

ثبت نام جهت ویزای گوناگونی امریکا یا قرعه کشی کارت سبز از روز 1 اکتتبر سال جاری آغاز شده است و تا 3 نوامبر ادامه خواهد داشت.

جهت آگاهی از جزئیات و ثبت نام می توانید به تارنمای رسمی لاتاری مراجعه کنید.
پیام برنامه لاتاری به جهانیان این است که امریکا مایل است درهای خود را بروی همه جهانیان فارغ از رنگ و نژاد و عقیده بگشاید اما چون این در عمل ممکن نیست، گزینش براساس قرعه کشی صورت می گیرد.

نظرات