زمین لرزه 5 ریشتری در نخجوان

بامداد امروز زمین لرزه ای به شدت 5.3 ریشتر جمهوری نخجوان را لرزاند. رسانه های ارمنستان گزارش میدهد که این زمین لرزه در منطقه کاجاران نیز احساس شد. با توجه به شدت زمین لرزه احتمال داده می شود که در مناطق شمال غربی ایران نیز زمین لرزه حس شده باشد اما هنوز گزارشی در اینباره از رسانه های ایران بدست نیامده است.

نظرات