سه روز عزای ملی در ترکیه

Terror_in_Turkeyتعداد کشته شدگان در اقدام تروریستی 10 اکتبر در آنکارا به 95 قربانی رسید. دولت ترکیه سه روز عزای عمومی اعلام کرده است.
ایراکلی قاریباشویلی نخست وزیر گرجستان این اقدام تروریستی را محکوم کرد و به بازماندگان تسلیت گفت.

نظرات