کتک خوردن در رومانی، آه و فغان در گرجستان

پوریا نایبی که بخاطر نقض مقررات بین المللی در لیست سیاه خزانه داری امریکا قرار دارد یک کنفرانس رسانه ای برگزار کرد. خانم لولا کورکومولی وکیل پوریا به خبرنگاران گفت که او دو روز پیش در کشور رومانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او مدعی است که افرادی از فرودگاه گرجستان وی را تعقیب می کردند و کتک خوردنش در رومانی به بازرگانان گرجی ارتباط دارد.
وکیل پوریا لیستی از مقامات سابق گرجستان را اعلام کرد و گفت پوریا مدعی است این افراد او را وادار کردند تا 70 درصد از سهام اینوست بانک را انتقال دهد. او توضیحی نداد که چرا بعد از کتک خوردن در رومانی بیاد آن افتاده که سهام اینوست را واگذار کرده اند و پیشتر در اینمورد اطلاع رسانی نکردند.

نظرات