آموزشهای حاج آقا سیاح به کودکان

amoozesh-namazحاج آقا سیاح بمناسبت روزهای محرم به دانش آموزان مجتمع شهید فهمیده ارمنستان آموزش می دهد. او به دانش آموزان دبستانی مجتمع بطور عملی آموزش داده است که چگونه وضو بگیرند و سایر آداب نمازخواندن را بجا آورند.

نظرات