ستارگان مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان

دانش آموزان برترمجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان پوستری را منتشر کرده است حاوی تصویر، نام و معدل پایان سال دانش آموزان در سال تحصیلی 94-1393 خورشیدی. اسامی دانش آموزان فرهیخته این مجتمع از این قرار است:
سوم تجربی: دانیال فیروزمندی، عرفان عطوفی، هومن توکلی زاده، سینا حسایی
دوم ریاضی: امیرحسین توکلی، اشکان حسینی
دوم تجربی: سارا بهبودی، سپیده خضراء، هانیه چمیانی، ایلن رستمی
اول عمومی: توحید چاکری، علی وحیدی شیخی، یاسمن موسوی، محمدباقر امیرپور، مهدی ابراهیمی زاده
دوره متوسطه دوم: علی رضایی، مانیلا شریفی، پوریا فیروزمندی، داود شریفی، الیاس ولایتی، مطهره یزدانی، مهسا خان مختاری، امیرحسین ثابت جو
آرمن پارس برای کلیه دانش آموزان آرزوی سرافرازی و موفقیت می کند. به امید اینکه برخی از دانش آموزان مجتمع شهید فهمیده نیز راه پدران خود را پی نگیرند و جملگی با شرافت و آزادی زندگی کنند.

نظرات