کاهش تولید برندی و آبجو در ارمنستان

نشریه ژوقوورد گزارش میدهد که بر اساس آمارهای رسمی تولید آبجو در کشور طی 8 ماهه اول سال جاری میلادی 12.4 درصد کاهش یافته است و تولید برندی نیز در همین دوره 10.7 درصد کمتر شده است.
یادآوری می شود که این محصولات در رده تولیدات مهم کشور ارمنستان بشمار می روند. صادرات برندی نیز از منابع مهم درآمد این کشور است.

نظرات