باران در سراسر گرجستان، بروز سیل در آجارا

[caption id="attachment_8610" align="aligncenter" width="428"]2-Kobuleti-Oct8-2015 Photo distributed by the local government in Adjara[/caption]

از روز 6 اکتبر جاری هوا در اکثر مناطق گرجستان بارانی است. شدت باران در مناطق غربی گرجستان بیشتر بود بطوریکه امروز در شهر کبولتی سیل جاری شد. در برخی از روستاهای آجارا بارش باران و وزش شدید باد خساراتی ببار آورده است.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که روز 9 اکتبر نیز هوا ناپایدار خواهد بود.

[caption id="attachment_8611" align="aligncenter" width="500"]Photo distributed by the local government of Adjara Photo distributed by the local government of Adjara[/caption]

نظرات