پرواز مستقیم بین شهرهای مونیخ و تهران با لوفت هانزا

شرکت هواپیمایی لوفت هانزا اعلام کرده است که از ماه آوریل 2016 پرواز مستقیم بین شهرهای تهران و مونیخ را برقرار خواهد ساخت. در حال حاضر این ایرلاین تنها از فرانکفورت به تهران پرواز انجام میدهد.
انتظار می رود پس از توافق ایران و غرب، رفت آمد بین شهرهای اروپا و ایران افزایش یابد.

نظرات