تولیدکنندگان ایرانی فعالیتهای خود را به خارج از کشور منتقل می کنند

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به خبرنگار انتخاب خبر می گوید: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در ظرفیت های تولیدی با مشکل مواجه بوده و این درصورتی است که تقاضا نیز در منطقه وجود دارد، متأسفانه ساختار اقتصادی ایران توانایی تولید مناسب برای این بازارها را ندارد. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا همچنین گفت: ناامنی های دیگری در اقتصاد کشور موجب شده که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی فعالیتهای خود را به خارج کشور و به خصوص به ترکیه منتقل کنند.
در اینجا نگاهی می اندازیم به برخی موانع و مشکلات کارآفرینی در ایران، همه این نکات پیشتر از سوی اقتصاد دانان و نیز فعالان بخش اقتصادی بارها مورد اشاره قرار گرفته اند:
- مشکل بودن شروع کسب و کار در ایران: ایران از نظر شاخص آسانی کسب و کار در میان کشورهای مختلف جهان رتبه بسیار پایینی دارد. اخذ مجوز برای انجام فعالیتهای اقتصادی با بوروکراسی پیچیده ای برخورد می کند.
- فساد گسترده در ایران: ایران در رتبه کشورها از نظر شفافیت نیز در قعر جدول قرار می گیرد و یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. این فساد وقتی با مقررات و قوانین سختگیرانه برای کسب و کار توام می شود، مانعی برای رقابت آزاد ایجاد می کند و هزینه بسیاری را بر تولید کنندگان مستقل تحمیل می کند.
- قانون کار ایران: هر کسی که در ایران کارگاهی راه اندازی کرده باشد بخوبی درک می کند که قانون کار کشور چه مانع بزرگی برای توسعه فعالیت می باشد. قانون کار در ایران به نفع کسانی است که شغلی دارند ولی مانعی است برای ورود افراد بیکار به بازار کار.
- نظام بانکی کشور: در ایران برای اخذ اعتبار از بانک یا باید وثیقه گرو بگذارید یا اینکه پارتی داشته باشید. بانکها بر اساس عملکرد یا پیشینه شما اعتباری برایتان باز نخواهند کرد.
- عدم امنیت شغلی: در ایران دولت، پلیس و نهادهای مجری بدون نیاز به حکم دادگاه می توانند فعالیتهای اقتصادی شما را متوقف کنند. ددر چنین شرایطی تولیدکننده ایرانی هیچگاه احساس امنیت نخواهد کرد.
- قاچاق کالا: ارقامی که در مورد میزان قاچاق کالا در اقتصاد ایران منتشر می شود، نجومی است. پر واضح است که تولیدکننده نمی توانند با قاچاقچی ها رقابت کند.
- محدودیت اینترنت: سانسور کردن وبسایت ها موجب شده است که در عرصه اطلاع رسانی نیز نظام رانتی ایجاد شود.
و...

نظرات