کهن سال ترین زندانی سیاسی ایران

حسن طفاححسن طفاح با 86 سال سن کهنسالترین زندانی سیاسی در ایران است. او بتازگی به مرخصی آمده است و جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ایران به دیدارش رفتند.
حشمت طبرزدی درباره حسن طفاح در صفحه فیسبوک خود می نویسد: طفاح پیرترین زندانی سیاسی، در سن 86 سالگی ازاد شد.این حقوقدان ایرانی الاصل در سن 16 سالگی به دلیل ایده های چپگرایانه و عضویت در حزب کمونیست عراق به زندان افتاد و دارای 70 سال تجربه ی حقوقی، سیاسی و مبارزاتی بین المللی است که اخیرا و پس از تحمل 8 سال زندان و شکنجه ازاد شد. اگر چه از بیماری سرطان خون رنج می برد اما در مدت 5 سال همبندی با او ،شاهد بودم که چون کوه مقاوم است. طفاح فردی اندیشمند و بسیار با اطلاع است و امیدوار بودم جوانان می توانستند از دانش و تجربه اش بهره مند شوند. مثل بسیاری از چپ های قدیم، دموکراتیزه شده وهیچ دل خوشی از ایدیولوزی ها جزم گرا ندارد.
منابع دیگر از قول آقای طفاح نقل کرده اند که هنوز نمیداند تا چه زمانی در مرخصی خواهد بود.

نظرات