دستگیری 11 تن در مرز واله

قفقازستان - پلیس مرزی گرجستان 11 شهروند خارجی را هنگام عبور غیرقانونی از مرز دستگیر کرد. این افراد که شهروند بنگلادش بودند تلاش می کردند تا خود را به کشور ترکیه برسانند.

بر اساس گزارشهای دریافتی پس از آنکه دولت گرجستان با صدور ویزای الکترونیک شرایط مسافرت به این کشور را تسهیل نمود، قاچاقبرهای جنوب آسیا فعال شده اند و از این کشور بعنوان مسیر ترانزیت برای رساندن مهاجران به ترکیه استفاده می کنند. پس از حوادث تروریستی 13 نوامبر در پاریس دولت گرجستان کنترل شدیدتری در مرزها اعمال می کند و در عمل این مسیر ترانزیتی بروی مهاجران بسته شده است.
پیشتر گزارش شد که طی ده روز به 479 خارجی اجازه ورود به گرجستان داده نشد و 32 نفر در مرزها دستگیر شدند.

نظرات