بودجه دولت گرجستان در سال 2016

وزیر دارایی گرجستان اعلام کرد که بودجه این کشور برای سال 2016 رقم 10 میلیارد و 145 هزار لاری است.
نودار خادوری در پاسخ به پرسشی درباره رقم بودجه در سال 2012 گفت در آن سال رقم 8 میلیارد لاری بود ولی اکنون هزینه خدمات اجتماعی افزایش پیدا کرده است.

نظرات