تعداد دستگیرشدگان توسط پلیس امنیتی در ایروان به 21 نفر رسید

بدنبال یورش نیروی های امنیتی به منزلی در نورک ماراش دستگیری ها ادامه یافته است و بر اساس گزارشهای رسمی اکنون تعداد دستگیرشدگان به 21 نفر رسیده است.به گفته میکایل هامبارژومیان معاون اداره آگاهی این افراد قصد داشتند در کشور عملیات تروریستی انجام بدهند.
در کشوری مانند ارمنستان این گمانه را نمی توان نادیده گرفت که دستگیری این افراد بدلایل سیاسی باشد و اینکه باندهای قدرت بجان هم افتاده اند اما آقای هامبارژومیان این گمانه زنی ها را نادرست و مسخره توصیف می کند.
[embed]https://youtu.be/4edghnSwGLQ[/embed]

نظرات