امریکا بیش از 215 میلیون دلار در ارمنستان سرمایه گذاری کرده است

از سال 1992 تاکنون سرمایه گذاری مستقیم امریکاییها در ارمنستان رقم 215.5 میلیون دلار بوده است.
کارن چشماریتیان وزیر اقتصاد ارمنستان ضمن اعلام رقم فوق اشاره کرد در خلال ماههای ژانویه تا جون سال جاری رقم سرمایه گذاری امریکاییها در این کشور 1.8 میلیون دلار بوده است.

نظرات