بازدید دانش آموزان ایرانی از کلیسای اچمیادزین

دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم مجتمع آموزشی شهید فهمیده در ایروان از کلیسای جامع اچمیادزین و موزه زوارتنوتس بازدید کردند.

نظرات