مافیای اقتصادی ایران از مافیای ارمنستان امتیاز می خواهد

وزرای ایران ارمنستانمحمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با وزیر اقتصاد ارمنستان گفت: درحال حاضر چند شرکت ایرانی در ارمنستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند که اگر شرایط برابری میان ایران و سایر رقبا در سرمایه‌گذاری به وجود بیاید وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی را به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ارمنستان تشویق خواهد کرد.
واژه رقبا که نعمت زاده از ان استفاده کرده است می تواند اشاره به الیگارشهای ارمنستان و مافیای روسی در این کشور باشد. وزیر کشور دولت تدبیر و امید بجای اینکه خواهان شفاف سازی و لیبرال شدن اقتصاد ارمنستان گردد مایل است همان امتیازات در اختیار مافیای ایران قرار گیرد. سرمایه گذارانی که بقول آقای نعمت زاده با تشویق، سرمایه خود را در ارمنستان خواهند ریخت درواقع باندی هستند که ایشان را حمایت می کنند و منتظر چراغ سبز دولت نشسته اند.

نظرات