گذرگاه مرز یونان به مقدونیه مسدود شده است

مقدونیه مرز خود بروی کلیه پناهجویان و آوارگانی که از یونان سرازیر می شوند را بسته است. برخی از منابع گزارش کرده اند که بستن مرز موقتی است و علت آن حضور یک گروه از پناهجویان ایرانی است که می خواهند گذرگاه مرزی یونان با مقدونیه عبور کنند و این مرز بروی آوارگان سوری باز خواهد شد.

نظرات